qarşılıqlı

qarşılıqlı
sif.
1. Bir-birinə edilən, birbirinə göstərilən, hər iki tərəfə aid olan. Qarşılıqlı yardım. Qarşılıqlı məhəbbət. Qarşılıqlı münasibət. Qarşılıqlı etimad. – <Ceyniz:> Qarşılıqlı arzu hər bir şeyin əsasıdır. Ç..
2. İrəli sürülən, tələb edilən bir şeyə və ya təklifə cavab olan. Qarşılıqlı plan. Qarşılıqlı iddia.
3. Qarşıya gələn, üzbəüz gələn. Qarşılıqlı qatar.
4. Cavablı. Qarşılıqlı məktub, teleqram.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • müvalat — ə. qarşılıqlı məhəbbət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müaşiqə — ə. qarşılıqlı sevgi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütəqabil — ə. qarşılıqlı, qarşı qarşıya, qarşı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təahüd — ə. qarşılıqlı öhdəçilik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqavilə — is. <ər.> 1. Qarşılıqlı təəhhüdlər haqqında yazılı saziş; bağlaşma, müqavilənamə. Sülh müqaviləsi. Ticarət müqaviləsi. Müqavilə bağlamaq – qarşılıqlı təəhhüdlər haqqında şərtnamə bağlamaq. Dostluq və qarşılıqlı yardım haqqında müqavilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sistem — <yun. systema – bütöv> 1. Bir şeyin hissələri arasında düzgün, müntəzəm düzülmüş və qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan müəyyən qayda, üsul. Kitabxanada kitabların düzülüş sistemi. Hər şeydə səliqə və sistem lazımdır. Yazdıqlarını sistemə salmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mütəxasim — ə. 1) qarşılıqlı düşmənçilik, düşmənlik edən; 2) qarşılıqlı məhkəmə iddiaçısı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəyiş-düyüş — is. dan. Qarşılıqlı dəyişmə, mübadilə, bir şeyi verib başqasını alma. Dəyiş düyüş etmək – qarşılıqlı dəyişdirmək, mübadilə etmək. Dəyiş düyüş salmaq – tay dəyişik salmaq, yanılaraq birisinin əvəzinə o birisini götürmək. Ayaqqabıları dəyiş düyüş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kök — 1. is. 1. Bitkilərin torpaq altında olan, suyu soran və onları qidalı maddələrlə qidalandıran yarpaqsız hissəsi; rişə. Ot öz kökü üstündə bitər. (Ata. sözü). Biçinçilərdən biri orağını böyük bir qanqalın kökündən endirərkən quş balaları «cik cik» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”